Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Księga przychodów i rozchodów

kalkulator na dokumentachKsięga przychodów i rozchodów to ewidencja księgowa, która służy do ujmowania operacji gospodarczych w uproszczonej formie. Księguje się w niej:

  • przychody – te pochodzące ze sprzedaży i inne
  • wydatki – wszystkie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wypłaty dla pracowników
  • zakupy towarów i materiałów podstawowych (również koszty uboczne związane z zakupami)
  • koszty prac badawczo-rozwojowych

Kto może prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Nie każdy podatnik może prowadzić księgę przychodów i rozchodów, czyli uproszczoną księgowość. Możliwe jest to tylko w przypadku:

  • osób fizycznych osiągających przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, które jako formę opodatkowania przychodu wybrały podatek liniowy bądź zasady ogólne
  • spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółek cywilnych osób fizycznych

Dodatkowo ich przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów, a także operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy, nie mogą przekroczyć równowartości 2 000 000 euro w polskiej walucie. Jeśli limit ten zostanie przekroczony, wówczas konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości.

Kiedy powinno się założyć księgę przychodów i rozchodów?

Kwestię tę reguluje rozporządzenie w sprawie KPiR. Zapisano tam, iż księga przychodów i rozchodów musi zostać założona na dzień 1 stycznia roku podatkowego lub na dzień założenia działalności gospodarczej.

Nie ma obowiązku zawiadamiania o tym naczelnika Urzędu Skarbowego.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Pomożemy Państwu w terminowym założeniu i prowadzeniu ksiąg, zgodnie z obowiązującym prawem.